Samochó poruszając się ze stałym przyspieszeniem przejechał dwa jednakowe odcinki drogi, każdy równy 100m, odpowiednio w ciągu 5 sekund i 3,5 sekundy. Znajdź przyspieszenie i średnią szybkośc samochodu na każdym odcinku drogi oraz na obydwu odcinkach łącznie.

2

Odpowiedzi

2009-11-11T17:28:54+01:00
S - droga
t - czas
V - prędkość
a - przyspieszenie

Pierwszy odcinek (przyspieszenie, prędkość):

s=100m
t=5s

V=s:t=100m:5s=20m/s

a=V:t=20m/s : 5s = 4m/s²

Drugi odcinek (to samo co wyżej):

s=100m
t=3,5s

V=s:t=100m:3,5s≈28m/s

a=V:t=28m/s : 3,5s = 8m/s²

Na obydwu odcinkach:

s=100m+100m=200m
t=5s+3,5s=8,5s

V=s:t=200m : 8.5s ≈ 23m/s

a=V:t=23m/s : 8,5s ≈ 3m/s²

ODP: Przyspieszenie samochodu na pierwszym odcinku drogi to 4m/s² natomiast na drugim odcinku - 8,5m/s². Średnia prędkość samochodu na pierwszym odcinku to 20m/s a na drugim 28m/s. Na obydwu odcinkach łącznie, przyspieszenie wynosi 3m/s² a średnia prędkość 23m/s

Pozdrawiam i proszę pamiętać o funkcji najlepszej odpowiedzi :)
2009-11-11T22:32:13+01:00
Odcinek 1
s = 100m
t = 5s

a = s/t kwadrat
a = 100/25 = 4 m/ s kwadrat

V= a * t
V = 4 * 5 = 20 m/s

odcinek2
s = 100m
t=3,5s

a=100/12,25 = 8,16 m/s kwadrat

V = 8,16 * 3,5 = 28,56 m/s

na obydwu łącznie

V = 20 + 28,56) /2 = 24,28 m/s
a= ( 4 + 8,16) /2 = 6,08 m/ s kwadrat