Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T16:21:01+01:00
X²-3x+2≤0
Obliczam Δ:
Δ=b²-4ac=(-3)²-4*1*2=9-8=1
√Δ=1
Obliczam pierwiastki nierówności:
x=-b+Δ/2a=³⁺¹/₂=2
x=-b-Δ/2a=³⁻¹/₂=1
Zaznaczam na wykresie wyliczone pierwiatki i przez nie przechodzi parabola, ramiona skierowane do gory, bo a>0. I odczytuje z wykresu to co jest pod osią x, bo x²-3x+2 ma być mniejsze bądź równe zero.
Czyli odp: x∈<1;2>