Odpowiedzi

2009-11-11T16:39:59+01:00
Str.18
1. Cel oddychania to produkcja energii.
2. C + B ----> A + D + E
3. 1) Fałsz
2) Fałsz
3) Prawda
4) Prawda
5) Fałsz
6) Fałsz
7) Fałsz
4. Fotosynteza > 2, 3 i 4 zdanie
Oddychanie tlenowe > 1, 5 i 6 zdanie
5. mitochondrium > w pofałdowanej błonie wewnętrznej zachodzi proces uwalniania energii niezbędnej do życia komórki.
6. Logogryf
1) FOTOSYNTEZA
2) TLEN
3) CHLOROPLAST
4) MITOCHONDRIUM
5) DWUTLENEK
6) ENERGIA
7) ŚWIATŁO
8) WODA
9) ODDYCHANIE
10) WIĘCEJ
11) GLUKOZA
hasło: fragmentacja to oddychanie beztlenowe

str.20
1. Celem rozmnażania jest przedłużenie istnienia gatunków.
2. Rozmnażanie płciowe > 1 i 4 zdanie
Rozmnażanie bezpłciowe > 2, 3 i 5 zdanie
3. Nazwa rozmnażania bezpłciowego
od góry pączkowanie , fragmentacja , zarodniki, podział komórki
4. Zwierzęta jajorodne, do których należą między innymi ptaki, kiedy zarodek opuszcza ciało samicy w osłonach jajowych, a cały jego rozwój zachodzi poza organizmem matki. Jajożyworodne zwierzęta, ich zarodniki rozwijają się wewnątrz ciała samicy.

str.21
5.
gonady > 4 kropka
zapłodnienie wewnętrzne > 6 kropka
zapłodnienie > 1 kropka
rozdzielnopłciowość > 3 kropka
obojniactwo > 7 kropka
zapłodnienie wewnętrzne > 8 kropka
zapłodnienie krzyżowe > 1 kropka

Proszę ;]
1 4 1
2009-11-11T20:07:50+01:00
STRONA 18 i 19
Zad.1
Rozmnażanie bezpłciowe
Rozmnażanie płciowe
Rozmnażanie płciowe
Rozmnażanie bezpłciowe
Rozmnażanie płciowe

Zad.2
Jest korzystniejsze, ponieważ umożliwia to wymianę materiału genetycznego.

Zad.3
jajorodnośc
rozwój prosty
rozdzielnopłciowosc
dymorfizm płciowy

Zad.4
Podział komórki
-podział jądra
-powstaje błona, która stopniowo dzieli się na dwa organizmy

Pączkowanie
-tworzy się uwypuklenie
-rozwija się w miniaturę dorosłego organizmu
-oddziela się

Zad.5
1 z 4
2 z 6
3 z 1 i 2
4 z 3
5 z 7
6 z 8
7 z 5

Zad.6
C.

STRONA 20 i 21
Zad.1
odżywianie
oddychanie
rozmnażanie

Zad.2
ptak, biedronka, wilk

Zad.3
dymorfizm płciowy
fermentacja mlekowa
saprofag
padlinożerca
pączkowanie
rozwój złożony

Zad.4
A. glukoza+tlen→dwutlenek węgla+woda+energia
B.poczwarka→larwa→motyl
C. dwutlenek węgla+woda→światło, chlorofil (to na strzałce) →glukoza+tlen
U motyla zachodzi proces A, ponieważ motyl oddycha i B, ponieważ motyl się przepoczwarza.

Zad.5
fotosynteza
tlen
chloroplast
mitochondrium
fragmentacja
energia
światło
gonady
pączkowanie
rozwój
glukoza

Hasło: Fragmentacja to beztlenowe oddychanie. Polega na beztlenowym rozkładzie cukrów.
1 4 1