1.
Każdy z czterech chłopców ma
rozpiętość ramion równą 140cm.
Czy zdołają objąć pień drzewa
o średnicy 180 cm?


2.
Klomb ma kształt koła o średnicy 8m.
Wokół klombu biegnie ścieżka o szerokości 2 m.
Jaką powierzchnie ma ścieżka ?


P I L N E ! ! !

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-11T16:17:11+01:00
1)
4*140=560cm
promień pnia to r=180cm/2=90cm
Obwód pnia wynosi: 2*pi*r=2*3,14*90=565,2cm
Nie zdołają objąć pnia.
2)
tu masz to zadanie rozwiązane
http://zadane.pl/zadanie/65721
2009-11-11T16:20:22+01:00
4 *140=560cm taka rozpietosc maja 4 chlopcy

2r=180
r=90
2 pi r=180pi=180*3,14=565,2

565,2>560
odp. nie uda im sie objac drzewa

2

r klombu=ściezki=6
pole klombu i sciezki=pi*r^2 = 36 pi
r klombu=4
pole klombu=16pi

pole sciezki= pole całe(sciezki i klombu)- pole klombu= 36pi-16pi=20pi
2009-11-11T16:22:07+01:00
R=180 cm= 1,8m
l- 2*140 cm=280cm=2,8m
l=2πr
l=2*π*1,8m
l=3,6πm
π≈3,14
l=3,6*3,14
l=11,304m
11,304m > 2,8m
Odp. Nie zdołają

r=8m
a=2m
l=2πr
l= 2*3,14*8
l=50,24[m]
P=ar
P=2m*50,24m
P=100,48m²

Odp. Powierzchnia ścieżki wynosi 100,48 m²

Wszystkie średnice podziel na 2 bo się pomylilem.