POMOCY !!!

Pociąg jadący z szybkością 54 km/h rozpoczął hamowanie poruszając się dalej ruchem jednostajnie opóźnionym. Po 2s od rozpoczęcia hamowania jego szybkość wynosiła 36km/h. Oblicz:
a) opóźnienie pociągu
b) czas po którym pociąg zatrzyma się licząc od rozpoczęcia hamowania.
c) drogę hamowania
d) średnią szybkość w czasie hamowania

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T16:24:09+01:00
A)
54 km/h = 15m/s
36km/h = 10m/s

a = Δv/t
a = (15-10) /2
a= 2,5m/s²


b)

a = V/t
2,5 = 15/t
t=15/2,5
t=6s

c)
s= 1/2 * a * t²
s = 1/2 * 2,5 * 6²
s = 1,25*36
s = 45m

d)
Vśr = s cał / t cał
V śr = 45/6
V śr = 7,5m/s


Pozdrawiam! :)