Odpowiedzi

2009-11-11T17:36:46+01:00
- Rozpoczęcie: 27 XII 1918r
-Miejsce: Poznań
-Przyczyna: Wystąpienie Niemców sprzeciwiających się wizycie I.J. Paderewskiego w tym mieście.
- Powstaniem kierował Komisariat Naczelny Rady Ludowej, głównoprowadzącym był początkowo mjr S. Taczak, a od 16 I 1919r. generał J. Dowbór Muśnicki.
-Podpisanie 16 II 1919r. rozejmu z państwami ententy w Trewirze.
-rozejm obejmował zakaz prowadzenia walk na froncie wielkopolskim.
-Podzielenie obszaru Wielkopolskiego linią demarkacyjną.
-Traktat wersalski- przyznawał Wielkopolskę w całości Polsce.
4 4 4