Zadania z II dynamiki Newtona
Zad 1
Oblicz z jakim przyspieszeniem będzie się poruszać ciało
a) masie 4 kg pod działaniem siły 10 N
b) masie 3 t pod działaniem siły 50 kN
Zad 2
Oblicz jaka siła jest potrzebna, aby ciało m mogło rozwinąć przyspieszenie a
a) m=2kg, a=8m/s(2)
b) 500g, a=30m/s(2)
Zad 3
Na ciało o masie 10 kg działa siła wypadkowa 5 N
a) Z jakim przyśpieszeniem porusza sięciało ?
b) Do jakiej prędkości rozpędzi się ciało po 12 s od rozpoczęcia się ruchu.

1

Odpowiedzi

2009-05-04T18:26:46+02:00
Zad 1
a) wzór F:m
10 N :4 kg=2,5
przyśpieszenie a=2,5 m/s(2)

b) 50 N :3000kg wyjdzie w przybliżeniu 0,017
a w przybliżeniu 0,017 m/s(2)
Zad 2
a)wzór a razy m
8m/s(2) razy 2 kg= 16 N

b)30 m/s(2) razy 0,5 kg= 15N

Zad 3
a)Ciało porusza się z przyśpieszeniem 0,5 m/s(2)
b)Rozpędzi się do 6 m/s(2)
2 3 2