Odpowiedzi

2009-11-12T13:02:10+01:00
Przez blisko pół wieku zimnowojenny konflikt kształtował stosunki międzynarodowe i w wielkiej mierze wpływał na historię poszczególnych narodów. Zimna Wojna była konfliktem globalnym, ale w szczególny sposób była również konfliktem europejskim. Początek i koniec Zimnej Wojny (a przynajmniej początek jej końca) nastąpiły w Europie Środkowej. Przez kilkadziesiąt lat Europejczycy po obydwu stronach Żelaznej Kurtyny szykowali się do możliwego apokaliptycznego starcia lub starali się mu zapobiec. Te przygotowania i zabiegi w wielkim, ale nadal niedostatecznie rozpoznanym stopniu, wpłynęły na ich historię.

Dzięki „rewolucji archiwalnej”, która nastąpiła od lat 90. w następstwie udostępnienia masy zasobów archiwalnych z czasów komunistycznych, nasza wiedza o Zimnej Wojnie, a zwłaszcza o jej wpływie na kraje Europy Środkowo-Wschodniej i ich roli w tym konflikcie, znacznie się powiększyła. Liczne tematy, które kiedyś były domeną spekulacji, można dziś przedstawić w sposób źródłowo ugruntowany. Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych badań w tej dziedzinie i umożliwienie dyskusji w gronie wiodących specjalistów z rożnych krajów.