1) Położenie Polski w środkowej Europie - zalety i wady
2) Położenie Polski w umirkowanych szerokościach geograficznych zalety i wady
3) Położenie Polski nad Bałtykiem zalety i wady
4) W zdecydowanej większości obszar nizinny w Polsce zalety i wady
5) Góry w południowej części kraju(w Polsce) zalety i wady
6) Charakterystyka podlasia na tle pozostałych województw
7) Uzasadnij prawdziwość mądrości ludowych zawartych w przysłowiach mówiących o pogodzie. Określ przyczyny występowania takich stanów pogody.
-"Idzie luty, szykuj dobre buty"
-"W marcu - jak w garncu"
-"Kwiecień plecień, bo przeplata- trochę zimy, trochę lata."
8) Napisz odpowiedzi wraz z uzasadnieniem
*Na której z nizin w Polsce utrzymuje się najdłużej pokrywa śnieżna?
*Na jakim obszarze Polski występują najmniejsze roczne sumy opadów?

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-12T06:43:52+01:00
Konsekwencje położenia Polski :
a.) przyrodnicze :
- różnice czasu słonecznego między zachodnim i wschodnim krańcem Polski ( 40 min i 4 s)
- różnice między długością dnia między południem a północą Polski :
najdłuższy dzień ; najkrótszy dzień
gdynia 17h 11min 7h 10 min
Cieszyn 16h 19 min 8 h 1 min
-zróżnicowanie rzeźby będące konsekwencją położenia na styku wielkich jednostek geologicznych Europy( obszar Polski północno-wschodniej jako element prekambryjskiej platformy wschodnioeuropejskiej- budowa jednorodna , Sudety wraz z górami świętokrzyskimi jako obszar fałdowań paleozoicznych, Karpaty jako element obszaru fałdowań alpejskich- budowa mozaikowa )
- większość obszaru leży w dorzeczu Wisły i Odry
b.) gospodarcze :
- dobra dostępność komunikacyjna, łatwość tranzytu;
- ułatwiona wymiana handlowa;
c.) geopolityczne :
- przyjmując chrześcijaństwo weszliśmy w krąg kultury zachodniej ( łacińskiej )
- usytuowanie między dwoma mocarstwami(Rosja i Niemcy) było przyczyną częstych działań wojennych na obszarze Polski lub przez nasze terytorium przechodziły liczne wojska , było również przyczyną rozbiorów rzeczpospolitej ;
-po II wojnie światowej znaleźliśmy się w strefie wpływów komunistycznego ZSRR;
- obecnie wschodnia granica Polski stanowi część wschodniej granicy UE
6 2 6