Pierwiastek X ma w swoich atomach dwa razy mniej protonów niż pierwiastek Y. W atomach pierwiastka X i pierwiastka Y jest po dwa razy więcej neutronów niż protonów. Liczba neutronów w atomach pierwiastka X wynosi 20.
a) Oblicz i napisz w zeszycie liczby: protonów, elektronów i neutronów znajdujących się w atomach pierwiastka X i pierwiastka Y.
b) Odszukaj w układzie okresowym nazwy i symbole pierwiastków X i Y.
c) Określ konfigurację elektronową atomów obu pierwiastków.

1

Odpowiedzi

2009-11-11T17:04:30+01:00
Liczba atomowa= liczba protonów lub liczba elektronów
Liczba masowa+ suma protonów i neutronów
a)
liczba atomowa pierwiastka X jest o polowę mniejsza od liczby atomowej pierwiastka Y.

liczba neutronów w obu pierwiastkach jest dwa razy większa od liczby protonów

więc jesli liczba neutronów pierwiastka X wynosi 20 to:

Liczba protonów pier. X=20:2= 10

Liczba elektronów = liczba protonów= 10

Jeśli Pierwiastek X ma w swoich atomach dwa razy mniej protonów niż pierwiastek Y to

Liczba protonów Y= 2*10=20

Liczba neutronów Y = 20*2=40

liczba elektronów Y =l.protonów = 20
b)
Pierwiastek X ma l.atomową=10
więc jest to Neon (Ne)
Pierw.Y ma l.atomową 20 więc jest to wapń (Ca)
c)
Konfiguracja elektronowa X:
18 grupa czyli 8 elekt. walencyjnych
2 okres czyli dwie powłoki
powłoka K =2
powłoka L=8
Konfiguracja elektronowa Y:
2 grupa czyli 2 elektr. walencyjne
4 okres czyli cztery powłoki
powłoka K= 2
L= 8
M=8
N=2

18 4 18