Ułóż słowa w kolejności alfabetycznej:
rózowy,córka,skóra,próbny,żółty,płótno,góra,stróż,szczegół,wiór,mózg,równy, wójt,józef,chór,wróżba,przepiórka,wróbel,żółw,rózga,włuczka,kłótnia,czółno, prózny,różny,późny,jaskółka,królewski,tchórzliwy.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T16:38:51+01:00
Chór, córka, czółno, góra, jaskółka, józef, kłótnia, królewski, mózg, płotno,próbny,późny próżny, przepiórka, równy, rózga różowy,, różny, skóra, stróż, szczegół,tchórzliwy wiór, włuczka, wójt, wróbel, wróżba, zółty, zółw
1 1 1
2009-11-11T16:40:00+01:00
Chór, córka, czółno, góra, jaskółka, józef, królewski, mózg, płótno, późny,próbny, prózny, przepiórka, równy, rózga, różny, różowy, skóra, stróż, tchórzliwy, wiór,włóczka, wójt, wróbel, wróżba, żółty, żółw
2009-11-11T16:45:30+01:00
1.chór
2.córka
3.czółno
4.góra
5.jaskółka
6.józef
7.kłótnia
8.królewski
9.mózg
10.płótno
11.późny
12.próbny
13.próżny
14.przepiórka
15.równy
16.rózga
17.rózny
18.różowy
19.skóra
20.stróż
21.szczegół
22.tchórzliwy
23.wiór
24.włuczka
25.wójt
26.wróbel
27.wróżba
28.żółty
29.żółw