Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T16:33:24+01:00
Kolejność plag według Biblii:

1.(Wj 7:14-25) przemiana Nilu i całej wody w Egipcie w krew ('dam')
2.(Wj 7:26-8:11) żaby (w innych wersjach przypuszcza się iż to były gady) ('cfardea')
3.(Wj 8:12-15) komary ('kinim')
4.(Wj 8:16-28) muchy ('arow')
5.(Wj 9:1-7) pomór bydła ('dewer')
6.(Wj 9:8-12) wrzody ('szchin')
7.(Wj 9:13-35) grad ('barad')
8.(Wj 10:1-20) szarańcza ('arbe')
9.(Wj 10:21-29) ciemność ('choszech')
10.(Wj 11:1-12:36) śmierć pierworodnych ('makat bechorot')
18 4 18
2009-11-11T16:33:39+01:00
Plagi egipskie:
krew w wodach Nilu
żaby
komary
muchy
śmierć bydła
epidemia
grad
szarańcza
ciemności
śmierć pierworodnych, ustanowienie Paschy
14 4 14
2009-11-11T16:36:00+01:00
Przemiana Nilu i całej wody w Egipcie w krew
żaby
komary
muchy
pomór bydła
wrzody
grad
szarańcza
ciemność
śmierć pierworodnych
8 2 8