Odpowiedzi

2009-11-11T16:41:46+01:00
Melioracje leśne - zabiegi, których podstawowym i zasadniczym celem jest poprawa (polepszenie) warunków produkcyjnych siedliska na powierzchniach leśnych przewidzianych do odnowienia lub też powierzchni nieleśnych przeznaczonych do zalesienia oraz zwiększenie zdolności produkcyjnych (biologicznych) gleb w uprawach i starszych drzewostanach.

Zabiegi melioracyjne przeprowadza się głównie w okresie poprzedzającym odnowienie lub zalesienie na powierzchniach o niekorzystnych dla wzrostu i rozwoju przyszłych upraw warunków strukturalnych, wilgotnościowych i żyznościowych gleby.

jednak szkodza one srodowisku, popzrez urzycie srodkow nie przyjaznych srodowisku i niszczeniu przyrody.
2 3 2
  • Użytkownik Zadane
2009-11-11T17:02:41+01:00
Melioracje polegają na zabiegach technicznych wykonywanych w celu odprowadzenia nadmiaru wód lub doprowadzenie wód, regulują stosunki wodne. Przyczyną niszczenia gleb są niewłaściwie prowadzone melioracje ,co polega na grawitacyjnym lub mechanicznym doprowadzaniu lub odprowadzeniu wody , osłabiając ich znaczenie jako naturalnego regulatora ekosystemów.