1.Podaj dwa przykłady soli, które w roztworze wodnym wykazują różny odczyn a maja ten sam kation. Odpowiedz uzasadnij odpowiednimi równaniami reakcji.

2.Podaj dwa przykłady soli, które w roztworze wodnym wykazują różny odczyn, a maja ten sam anion.Odpowiedz uzasadnij odpowiednimi równaniami reakcji.

3.Uczniowie otrzymali 4 probówki w których znajdowały się następujące tlenki N2O SrO P4O10 Na2O SiO3 MgO SO3 K2O na jaki kolorzabarwi sie uniwersalny papierek wskażnikowy po dodaniu do nich wody destylowanej. Uzasadnij swoje przewidywania pisząc odpowiednie równania reakcji.

5.Zapisz 5 równań reakcji korzystając z podanych niżej substancji jako substratów: wapń, tlenek potasu, chlorek miedzi (II), woda, kwas siarkowy (VI), tlenek azotu (V), zasada sodowa , sód, tlenek wapnia, chlorek żelaza(III), kwas azotowy (V), tlenek siarki(VI)

6. Do wodnego roztworu siarczanu (VI) miedzi(II) wrzucono opiłki magnezu. Zaobserwowano wydzielenie się gazowego wodoru. Wyjaśnij to zjawisko pisząc odpowiednie równania reakcji.


BŁAGAM JESZCZE NA DZISIAJ!!!!

1

Odpowiedzi

2009-11-11T16:40:58+01:00
Sole NaCl i AlCl3 mają ten sam anion Cl-, a różny odczyn.

NaCl jako sól mocnego kwasu i mocnej zasady będzie miała odczyn obojętny:

NaCl + H2O → Na+ + Cl- + H+ + OH- (liczba H+ i OH- jest taka sama)

AlCl3 jest solą MOCNEGO KWASU i słabej zasady, a więc odczyn będzie KWASOWY:

AlCl3 + 3 H2O → Al(OH)3 + 3Cl- + 3H+ (liczba H+ większa niż OH-)
----------------------------------------------------------------------------------------------
Sole KCl i K2CO3 mają ten sam kation K+, a różny odczyn.

KCl jako sól mocnego kwasu i mocnej zasady będzie miała odczyn obojętny:

KCl + H2O → K+ + Cl- + H+ + OH- (liczba H+ i OH- jest taka sama)

K2CO3 jest solą słabego kwasu i MOCNEJ ZASADY, a więc odczyn będzie ZASADOWY:

K2CO3 + 2 H2O → 2K+ + H2CO3 + 2 OH- (liczba H+ większa niż OH-)
2 5 2