1.Opisz zagrożenia dla środowska i człowieka wynikające z istnienia tzw. dzikich wysypisk.

2. Opisz korzyści, jakie przynosi środowisku prowadzenie recyklingu.

3. Wyjaśnij, w jaki sposób każdy z nas może przyczynić się do rozwoju recyklingu.

1

Odpowiedzi

2009-11-11T16:51:47+01:00
1.Zagrożenia wywołane przez dzikie wysypiska:
-zanieczyszczenie gleb, wód podziemnych
-zwierzęta leśne są zagrożone przez dzikie wysypiska
-zanieczyszczenie wód pitnych
-zagrożenie pożarowe
-niszczenie środowiska
-wybuchanie epidemii
-samozapłony gazów
2.korzyści z recykilngu:
-odzyskiwanie kilkuset ton plastikowych butelek, szkła, papieru, aluminium itp
3.każdy z nas może segregować odpady, wrzucać je do specjalnie oznaczonych pojemników lub oddawać na skup