Odpowiedzi

2009-11-11T16:53:58+01:00
Zad3.Opisz w jaki sposób wyznaczysz gestość:
a")ciałą stałęgo
b) cieczy

gestość cieczy wyznacze za pomocą piknometru

Aby wyznaczyć gęstość płynu w pewnym jego punkcie, wydzielamy mały element objętości V w otoczeniu tego punktu i mierzymy masę m płynu zawartego w tej objętości.

Piknometr naczynie (zwykle szklane) przeznaczone do pomiaru gęstości cieczy

wyznaczanie ciała stalego odbywa sie na podstawie prawa Archimedesa
2 3 2
2009-11-11T16:59:54+01:00
Na 1 i 2 nie wiem ale może chociaż w 3 Ci pomogę:-)
3.
a) do menzurki wlałabym wodę, wrzuciłabym klucz i to o ile się podniesie to objętość klucza! Następnie zważyłabym klucz i korzystając ze wzoru d=m:v odliczyłabym gęstość! Czyli podzieliłabym masę klucza przez jego objętość!

b)Ciecz trzeba wlać do np. szklanki, zważyć i od wagi odjąć wagę szklanki! Wynik to waga wody. Aby obliczyć objętość wodę należy wlać do menzurki! Aby obliczyć gęstość musimy masę(wagę podzielić przez objętość
d=m:v