PRZY OBLICZENIACH PRZYJMIJ π≈3,14

zad 1
Ziemia obiega Słońce po orbicie, której promień wynosi 15*10⁷km.Okres obiegu Ziemi wokoł Słońca wynosi T=365,25dni
a)Oblicz długość orbity Ziemi
b)Oblicz śerdnią prętkość ruchu Ziemi wokół Słońca.(km/dni oraz km/s)
zad 2
Wskazówka sekundowa zegara ściennego ma długosc 20cm, minutowa 15cm, a godzinowa 10cm.
a)Oblicz drogi jakie pokonują konce tych wskazówek przy jednym pełnym obrocie.
b)Oblicz prętkości, z jakimi poruszaja sie końce wskazówek.
zad3
Wokół okrągłej fontanny o średnicy 6m jest chodnik o szerokości 1m.Oblicz powierzchnie chodnika.

zad 4
Oblicz, czy na obszarze 6 okraglych serwetek o średnicy 25cm wystarczy 4,7m tasiemki. Na łączenie dodaj 1cm tasiemki dla każdej serwetki.PROSZE o OBLICZENIA!!
z góry DZIEKI

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-11T16:48:29+01:00
ZAD 1:
Rz - promień Ziemi = 15*10^7km
Tz - okres obiegu = 365.25dni

a)
Oz - orbita - okra i wzór to:
Oz = 2*pi*Rz
Oz = 6.28 * 15*10^7
Oz = 942 477 796km
Oz = 94.2*10^7km

b)
Z zadania 1a wiemy, że ziemia pokonuje 942 477 796km w ciągu 1 roku, czyli Tz=365.25dni

V1 = 942 477 796km/365.21dni
V1 = 2 580 363[km/dzień]

V2 = V1/86400 (86400 - tyle sekund ma jeden dzień)
V2 = 29.86[km/s]

ZAD 2:
Droga dla wskazówek to są okręgi. Promieniem okręgu jest długość wskazówki, czyli:

O1 = 2*pi*R1
O1 = 6.28*20
O1 = 125.6cm

O2 = 6.28*15
O2 = 94.2cm

O3 = 6.28*10
O3 = 62.8cm

V1 = 125cm/60s (bo jeden obrót wskazówki sekundowej to 1min = 60s)
V1 = 2.08cm/s

V2 = 94.2cm/3600s (bo jeden obrót wskazówki minutowej to 1 godzina, a 1 h = 3600s)
V2 = 0.026[cm/s]

V3 = 62.8/43200s (bo jeden obrót wskazówki godzinowej to 12 h, a 12h to 43200s)
V3 = 0.00145 [cm/s]

ZAD 3:
Obwód jednej serwetki, to:
Os = pi*d
d - średnica serwetki
Os = 3.14 * 25
Os = 78.53cm

78.53cm tasiemki potrzebujemy na obszycie jednej serwetki, ale napisano w zadaniu, że jeszcze 1cm musimy dodać na połączenie, czyli na zakładkę, a więc.
Osz = Os + 1cm
Osz = 78.53 + 1
Osz = 79.53cm

Takich serwetek mamy 6, więc:
L tasiemki = 6 * Osz
L tasiemki = 6 * 79.53cm
L tasiemki = 477.18cm = 4.771m

4.7 metra to może być lekko za mało na obszycie 6 serwetek.