Odpowiedzi

2012-06-25T21:48:16+02:00
  • Użytkownik Zadane
2012-06-25T22:08:45+02:00

Wir haben die Stadt besichtigt.

 

 

 

A tutaj masz informacje dotyczące Perfektu:

 

 

 

CZAS PRZESZŁY PERFEKT


Czas ten składa się z czasownika posiłkowego (haben lub sein) i tzw. Partizip II (czyli 3 forma). Czasownik posiłkowy odmienia się przez osoby, a Partizip Perfekt (Partizip II) występuje w formie nieodmiennej. Przy tłumaczeniu zdań

(z niemieckiego na polski) nie tłumaczymy czasownika posiłkowego – on pełni w zdaniu funkcję „pomocniczą”.Czasownik posiłkowy w zdaniu stoi zawsze na DRUGIM MIEJSCU, zaś Partizip Perfekt ZAWSZE NA KOŃCU ZDANIA.

 

Odmiana czasowników posiłkowych:

HABEN:

Ich habe

Du hast

Er, sie, es hat

Wir haben

Ihr habt

Sie, sie haben

 

SEIN:

Ich bin

Du bist

Er, sie, es ist

Wir sind

Ihr seid

Sie, sie sind

 

Kiedy stosujemy sein, a kiedy haben?

a) Sein

 

używamy go przy czasownikach ruchu, których celem jest przemieszczanie się z jednego miejsca do drugiego, np.

gehen – iść

Fahren – jechać

Kommen – przychodzić

Laufen – biegać

Springen – skakać

Rei sen – podróżować

Fallen – spadać

Klettern – wspinać się

Wundern – wędrować

Reiten – jeździć konno

Spazieren gehen – spacerować

 

 

przy czasownikach zmiany stanu (człowieka), np.

aufwachen – budzić się

aufstehen – wstawać

einschlafen – zasypiać

sterben – umierać

 

 

WYJĄTKI:

Bleiben – zostawać, pozostawać (np. Zostawać w domu)

Passieren – wydarzyć się

Werden – stać się (kimś),zostać (kimś) – np. zostanę lekarzem

Sein - być

 

b)      HABEN:

Haben stosujemy przy pozostałych czasownikach (tzn. przy tych, które nie łączą się z sein). W niemieckim większość czasowników w czasie przeszłym Perfekt łączy się z haben, dlatego też najprościej nauczyć się zasad, które czasowniki łączą się z sein, do pozostałych zaś stosować haben.

 

Partizip Perfekt – co to takiego i jak go tworzyć?


a)      Czasowniki nieregularne:

Form Partizip Perfekt czasowników nieregularnych należy nauczyć się na pamięć.

 

b)      Czasowniki regularne:

Partizip Perfekt czasowników regularnych tworzy się poprzez dodanie do tematu czasownika (bezokolicznika)przedrostka – ge oraz końcówki – t. Np.

machen – jest to bezokolicznik, dodajemy przedrostek oraz końcówkę:

ge+mach+t

Zamiast końcówki –en, „wstawiamy” końcówkę –t, a więc machen – gemacht


Jeżeli temat czasownika kończy się na literę –t lub –d, ze względu na łatwiejszą wymowę, zamiast końcówki – t,dodajemy końcówkę – et.  Np.


arbeiten

arbeit – to jest temat czasownika

en – końcówka

Jak widzimy, temat czasownika kończy się na literę t. Jest to czasownik regularny, więc musimy dodać przedrostek –ge oraz odpowiednią końcówkę, a zatem:

ge+arbeit +et

arbeiten – gearbeitet


 

Jeżeli temat czasownika kończy się na literę –m, -n, przed którymi stoi spółgłoska (z wyjątkiem l,m, r, h), wtedy końcówka dodawana do tematu w Partizip Perfekt jest – et.

Np.

 

atmen – oddychać

atm – to jest temat czasownika

en – końcówka

 

Jak widzimy, temat czasownika kończy się na literę –m, musimy spojrzeć jaka stoi przed ta literą spółgłoska, widzimy, że jest to litera –t, więc powinniśmy dodać końcówkę –et.

A więc:

ge+atm+et

atmen – geatmet

 

Gdyby przed literą –m albo –n stała np. litera –l, -r, -m, -h – wtedy dodawalibyśmy tylko końcówkę –t.Jeżeli czasownik regularny zakończony jest na –ieren, wtedy tworzymy Partizip Perfekt bez przedrostka -ge, końcówkę jednak należy dodać –t.

Np. informieren


Informieren – informiert – nie ma cząstki – ge, a zamiast końcówki –en „wstawiamy” końcówkę –t.

 

 

Czasowniki rozdzielnie złożone w Partizip Perfekt:

 

Zarówno w czasownikach regularnych, jak i nieregularnych, w czasownikach rozdzielnie złożonych przedrostek – ge, znajduje się między przedrostkiem czasownika a jego tematem. Np.

Aufstehen – jest to czasownik rozdzielnie złożony, rozdziela się na „auf” oraz „stehen”.

 

jest to czasownik nieregularny, dlatego nie ma tutaj końcówki, tej formy należy nauczyć się na pamięć!

 

Aufstehen – auf+ge+standen

Aufstehen –aufgestanden

 

Czasowniki nierozdzielnie złożone, tworzą Partizip Perfekt bez cząstki – ge.

Skad wiedzieć, które czasowniki są nierozdzielnie złożone? Oto przedrostki czasowników nierozdzielnie złożonych

 

be (np. begrüssen) – witać, pozdrawiać

emp (np. empfangen), przyjmować (np. gości), otrzymywać, odebrać (np. pocztę)

ent (np. entschuldigen) – przepraszać

er (np. erziehen) - wychowywać

-ge (np. gehören) – należeć (do kogoś) – coś do kogoś należy

miss (np. missverstehen) – źle rozumieć, nie rozumieć

ver (np. verlieren) – zgubić, przegrać (np. mecz)

zer (np. zerdrücken) – zmiażdżyć, rozgnieść, gnieść.

 

 

PS Liczę na naj :)

1 5 1