Odpowiedzi

2009-11-11T16:54:01+01:00
Stary Testament składa się z kilkunastu ksiąg, które można podzielić na: historyczne, (Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb, Powt. Prawa) kolejne, czyli księgi mądrościowe (Hioba, Przysłów, Psalmy, Koheleta) i księgi prorockie (Izajasza, Jeremiasza, Daniela, Ezechiela itp..)
1 5 1