1. Do szkolnego klubu sportowego Tęcza należy 36 chłopców i 24 dziewczynki.

a) Jaki procent uczniów należących do klubu stanowią dziewczęta ?

b) W międzyszkolnych zawodach w tenisie stołowym uczestniczyło 37,5% wszystkich dziewcząt z Tęczy. Ile dziewcząt należących do klubu nie brało udziału w zawodach ?

c) W zawodach lekkoatletycznych wzięło udział 85% członków klubu Tęcza. Stanowili oni 17% wszystkich uczestników zawodów. Ilu uczestników startowało w tych zawodach ?

d) Do klubu Tęcza należy 10% wszystkich dziewcząt i 20% wszystkich chłopców w szkole. Ilu uczniów jest w tej szkole? O ile procent mniej jest chłopców w tej szkole niż dziewcząt ?

e) Po sukcesie na zawodach liczba członków klubu wzrosła do 84 osób. O ile procent wzrosła liczba zawodników Tęczy ?

PROSZĘ O WSZYSTKIE DOKŁADNE OBLICZENIA, ZADANIE JEST NA JUTRO.! : )

3

Odpowiedzi

2009-11-11T17:03:37+01:00
36+24= 60 (osób w klubie)

a) (x/100)*60=24
x=(36*10)/6=60

b) (37,5/100)24=9
24-9=13
odp. nie uczestniczyło 13 dziewczynek

c) (85/100)*60=51 (osób z tęczy brało udział w zawodach)
(17/100)*x=51 (x-ilość wszytskich zawodników na zawodach)
x=5100/17=300
odp. w zawodach brało udział 300 osób

d) (10/100)*x=24 (x-ilość wszystkich dziewczynek w szkole)
x=240
(20/100)*y=36 (y - ilość wszystkich chłopców w szkole)
y=360/2=180

240 -(z/100)*240 = 180 (z - procent o który jest mniej chłopców od dziewcząt)
z=6000/24=25
odp. o 25 %.

e) 60 + (x/100)*60 = 84 ( x - % o jaki wzrosła liczna członków po zawodach)
x=240/6=40
odp. wzrosła o 40%
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-11T17:04:38+01:00
A)
36 + 24 = 60 - wszyscy uczestnicy
Procent dziewczynek = 24/60 * 100% = 2/5 * 100% = 200/5 % = 40%

b)
37,5% - procent dziewcząt uczestniczących
100%-37,5%= 62,5% - procent dziewcząt nieuczestniczących
62,5%*24 = (62,5)/100 * 24 = 625/1000 * 24 = 15000/1000 = 15
15 dziewczynek nie uczestniczyło

c)
członkowie klubu Tęcza = 85%*60 = (85/100) * 60 = (85/10) * 6 = 510/10 = 51
wszyscy uczestnicy zawodów
17% * x = 51
(17/100) * x = 51 /*100
17x = 5100 /:17
x = 300
Było 300 uczestników zawodów

d)
10%*x = 24
(10/100)*x = 24 /*100
10x = 2400 /:10
x=240 - ilość wszystkich dziewczyn w tej szkole

20%*y = 36
(20/100)*y=36 /*100
20y=3600 /:20
y=180 - ilość wszystkich chłopców w tej szkole

180+240=420 - ilość wszystkich uczniów w tej szkole
Dziewczyn jest więcej o 240 - 180 = 60, zatem chłopców jest mniej o 60/180 * 100% = 6/18 * 100% = 1/3 * 100 % = 100/3 % = 33,(3)%≈ 33%

e)
ilość nowych 84 - 60 = 14
Procentowo ilość członków wzrosła o 14/60 * 100% = 7/30 * 100% = 7/3 * 10% = 70/3% = 23,(3)% ≈ 23%
2009-11-11T17:09:36+01:00
A) 36+24=60

60-100%
24-x

x=24*100% /60
x=40%
odp.dziewczęta stanowią 40% wszystkich uczniów należących do klubu Tęcza.

b) 100%-37,5%=62,5%

62,5% - x
100% - 24
x= 62,5%*24/100%
x= 15
odp.w zawodach nie brało udziału 15 dziewcząt należących do klubu.

c) 85%*60=51
51-17%
x - 100%
x=51*100%/17%
x=300
odp. w zawodach startowało 300 zawodników.

e)60-100%
84-x
x=84*100%/60
x=140%

140%-100%=40%