Odpowiedzi

2009-11-11T16:58:55+01:00
Stefan Batory (156-1632)- król Szwecji i Polski. Wnuk Zygmunta Starego. Urodził się we więzieniu sztokholmskiego zamku, do którego wtrącił jego rodziców król szwedzki Eryk XIV. Był mecenasem sztuki. Sam zajmował się muzyką, malarstwem i złotnictwem.Stefan Batory dążył do skierowania polityki polskiej przeciwko wrogom Siedmiogrodu, tj. austriackim Habsburgom i Turcji. 1578-1582 prowadził wojny z Moskwą o Inflanty. Trzy kolejne wyprawy: połocka (1579), wielkołucka (1580) i pskowska (1581), zakończyły się pełnym sukcesem wojsk królewskich i zawarciem dziesięcioletniego rozejmu w Jamie Zapolskim (1582).

Nie z internetu tylko z ksiażki.
44 3 44