Odpowiedzi

2009-11-11T18:40:56+01:00
A)
r. redukcji: 0₂⁰ + 4e -> 2O⁻²
r. utlenienia: Na⁰ - e -> Na¹
reduktor: Na
utleniacz: O₂

to napisane na górze to stopień utlenienia - napisz rzymskimi.

b) nie wiem jak zrobić. Dobrze przepisałeś?