Cenę samochodu podwyższono o 20%, a następnie nowa cenę jeszcze o 25%. Po dwóch podwyżkach cena towaru jest równa 75 000 zł. Oblicz cenę towaru przed podwyżkami i podaj o ile procent wzrosła cena w wyniku obydwu podwyżek.

Wynagrodzę:)
Tylko dobrze bo spam

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T17:00:05+01:00
X- cena poczatkowa

x + 20%x = 120%x = 1,2x

1,2x + 25% * 1,2x = 1,2x + 0,25 * 1,2x = 1,2x + 0,3x = 1,5x (obecna cena)


1,5x = 75.000 zł
x = 50.000 zł

75.000zł - 50.000zł = 25.000zł

25.000zł = 1/2 * 50.000zł = 50% * 50.000zł

odp: Cena początkowa to 50.000zł. Po obu podwyzkach cena wzrosła o 50%.
1 5 1
2009-11-11T17:00:43+01:00
X - początkowa cena
20 % =0,20
25% = 0,25
{x+0,20x) + 0,25*(x+0,20x) = 75 000
1,20x + 0,25*1,20x = 75 000
1,20x + 0,3x = 75 000
1,50 x = 75 000
x = 75 000 : 1,5 = 50 000
Odp.
Cena początkowa to 50 000 zł.
75 000 - 50 000 = 25 000
25 000/50 000 = 0,5 = 50%
Odp.
W wyniku tych dwóch podwyżek cena wzrosła o 50 procent.
1 5 1