Zad.1 Oblicz :
a) jedna piąta liczby 45,
b)jedna trzecia liczby 7 ,
c) cztery piąte liczby 11,
d)trzy ósme liczby 12,
e) jeden, jeden trzeci liczby 21,
f) trzy , dwa siódme liczby 14,
zad.2 Ile to sekund ?
a) dwie trzecie minuty,
b) trzy czwarte minuty,
c) dwie, dwie siódme minuty,
d pięc dziewiąte kwadransa
zad.3 Lączne zarobki państwa Kowalskich wyniosły w styczniu pewnegoroku 3000zł , przy czym jedna trzecia tej kwoty została przeznaczona na jedzenie, a jedna czwarta na opłaty. Ile pieniędzy ze styczniowych zarobków wydali państwo Kowalscy na jedzenie a ile na opłaty?

PROSZE O DOKŁADNE ROZWIĄZANIA
PLIS NA JUTRO

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-11T17:12:44+01:00
Zad.1 Oblicz :
a) ⅓ * 45 = 9,
b)1/3 * 7 = 7/3 = 2 i 1/3 ,
c) ⅘ * 11 = 44/5 = 8⅘
d)⅜ * 12 = 4½,
e) 4/3 * 21 = 28,
f) 24/7 * 14 = 48,
zad.2 Ile to sekund ?
a) 2/3 * 60 = 40s,
b) ¾ * 60 = 45s,
c) 16/7 * 60 = 960/420 ≈ 8220s
d 5/9 * 15 = 75/540 ≈ 480s
zad.3 Lączne zarobki państwa Kowalskich wyniosły w styczniu pewnegoroku 3000zł , przy czym jedna trzecia tej kwoty została przeznaczona na jedzenie, a jedna czwarta na opłaty. Ile pieniędzy ze styczniowych zarobków wydali państwo Kowalscy na jedzenie a ile na opłaty?

1/3 * 3000zł = 1000zł
¼ * 3000zł = 750zł

Na jedzenie wydali 1000zł a na opłaty 750zł
2 1 2
2009-11-11T17:35:20+01:00
A) ⅓ * 45 = 9,
b)1/3 * 7 = 7/3 = 2 i 1/3 ,
c) 4/5 * 11 = 44/5 = 84/5
d)⅜ * 12 = 4½,
e) 4/3 * 21 = 28,
f) 24/7 * 14 = 48,
2009-11-11T17:45:46+01:00
Ad.1
1/5 x 45=9
1/3x7=7/3=2i1/3
4/5x11=44/5=8i4/5
3/8x12=3/2x3=9/2=4i1/2
1i1/3x21=4/3x21=4x7=28
3i2/7x14=23/7x14=23x2=46
ad.2
2/3x60=40 sekund
3/4x60=45 sekund
2i2/7x60=16/7x60=960/7=137i1/7 sekund
5/9x(15x60)= 5/9x900=500 sekund
ad.3
1/3x3000=1000-tyle na jedzenia
odejmujemy jedzenie
3000-1000=2000 - tyle zostało
1/4x2000=500 - tyle zapłacili za opłaty