Hej ;) potrzebuję przetłumaczyć te zdania i na nie odpowiedzieć,
odpowiedź tez proszę z tłumaczeniem:)
1. Was siehst du auf den Bildern?
2. Was für ein Problem wird hier angesprochen?
3. Was für einen Einfluss hat das Rauchen auf die Gesundheit?
4. An welchen Krankheiten leiden meistens die Raucher?
5. Aus welchen Gründen rauchen die Jugendlichen?
6. Soll das Rauchen in der Öffentlichkeit verboten werden? Warum?
7. Bist du für oder gegen Rauchen? Warum?

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-11T17:03:54+01:00

1. To, co widzisz na zdjęciach?
2. Jaki problem skierowana jest tutaj?
3. Co do wpływu palenia na zdrowie?
4. Na chorobę najczęściej cierpią z palaczem?
5. Jakie są przyczyny młodych ludzi pali?
6. Powinno być zabronione palenie w miejscach publicznych? Dlaczego?
7. Czy jesteś za czy przeciw palenie? Dlaczego?
2009-11-11T17:09:52+01:00
Co widzisz na tych obrazkach? Na tych obrazkach widzę ludzi - Auf den Bildern sehe ich Leute.
Jaki problem jest tutaj omawiany? Tu jest omawiany problem komputerów - Hier wird das Problem mit den Computern besprochen.
Jaki wpływ ma palenie na zdrowie? Palenie ma bardzo duży wpływ na oddychanie - Das rauchen hat ein reisiges Einfluss auf atmen.
Na jakie choroby chorują najczęściej palacze? Palacze chorują na raka - Die Raucher leiden an Krebs.
Z jakich powodów palą młodociani? Aby zaimponować kolegom - Um den Freunden zu zeigen, was sie koennen.
Powinno palenie zostać zabronione? Czemu? Tak, ponieważ jest niezdrowe - Ja, wiel es nicht gesund ist.
Jesteś za paleniem, czy przeciw? Czemu? Jestem przeciw bo mi to przeszkadza - Ich bin gegen rauchen, es stoert mir
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T18:17:48+01:00
1. co widzisz na obrazach?
2. Co jest przedstawiony problem?
3. Jaki wpływ na zdrowie ma palenie ?
4. Na jakie choroby przeważnie cierpią palacze ?
5. Z jakich posiadłości palą nastolatkowie ?
6. Zakazywanie palenia w miejscu publicznym? Dlaczego?
7. Jesteś za lub przeciw paleniu? Dlaczego?

1. Na obrazkach widzę dwóch mężyczyzn palących papierosy.
2. Na obrazku przedstawiony jest problem palenia.
3. Powoduje niszczenia zdrowia wśród palaczy.
4. Placze cierpią na raka. Jest to śmiertelna choroba.
5. Najczęściej z tych biednych.
6. Jestem przeciw paleniu ponieważ powoduje to wiele chorób i prowadzi do śmierci.

1. Auf dem Bild sehe ich zwei Menn Zigaretten rauchen.
2. Auf dem Bild das Problem der Heizung ist vorgestellt.
3. Er verursacht die Verfall der Gesundheit unter Heizern.
4. Placze leiden sie auf einen Krebs. Das ist die tödliche Krankheit.
5. Am oftmals aus dieser Armen.
6. Ich bin gegen eine Heizung weil diese viele Krankheiten verursachen und er liefert an einen Tod.