Zmień podany tekst tak aby było jasne kto uczestniczył w dyskusji.

Zorganizowano dyskusję na temat wartości współczesnej poezji.
Wypowiedziano wiele przeciwnych opinii.Z jednej strony chwalono aktualność problematyki poruszanej w wierszach, z drugiej-ganiono trudne słownictwo i zagmatwaną formę. W końcu utalono,że naprawdę doba poezja nie zna granic czasu.Piękne wiersze tworzono przed wiekami,tworzysię je i dziś. Stwierdzono zarazem, że nie wszystkie współczesne utwory zasugują na miano wielkiej poezji.

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-11T17:08:09+01:00
Na języku polskim nasza klasa zorganizowała dyskusję na temat wartości współczesnej poezji.
Wypowiedziano wiele przeciwnych opinii. Z jednej strony chwaliliśmy aktualność problematyki poruszanej w wierszach, z drugiej-ganialiśmy trudne słownictwo i zagmatwaną formę. W końcu ustaliliśmy, że naprawdę doba poezja nie zna granic czasu. Piękne wiersze tworzono przed wiekami, tworzy się je i dziś. Stwierdziliśmy zarazem, że nie wszystkie współczesne utwory zasługują na miano wielkiej poezji.
32 4 32
2009-11-11T17:10:11+01:00
Zorganizowałem dyskusję na temat wartości współczesnej poezji.
Wypowiedziano wiele przeciwnych opinii.Z jednej strony chwalono aktualność problematyki poruszanej w wierszach, z drugiej-ganiono trudne słownictwo i zagmatwaną formę. W końcu ustalono,że naprawdę dobra poezja nie zna granic czasu.Piękne wiersze tworzono przed wiekami,tworzy się je i dziś. Stwierdzam zarazem, że nie wszystkie współczesne utwory zasługują na miano wielkiej poezji.

Chyba pomogłem
26 4 26