Opis dowolnego przedmiotu, minimalnie 180 slow, ma zwierac:
Look - (big,white,etc)
Materials - (What is it made of?)
Properties - (What characteristics/qualities does it have?)
Functions - (Why are these qualities important?)
What can it do (by itself) (i.e. it can store records)
What can you do with it (i.e. you can lock it or it)

Praca na poziomie liceum. Jesli odpowiesz najlepiej uzyskasz az 50pkt!

1

Odpowiedzi

2009-11-12T18:52:29+01:00
PO POLSKU

Pośród otaczających nas przedmiotów codziennego użytku są rzeczy brzydkie i piękne - do grupy tych ostatnich z pewnością należy angielski dzbanek na herbatę, który przed laty ktoś podarował moim rodzicom.
Nie jest duży, mieści w nim się kilka filiżanek napoju. Czasami wydaje mi się, że parzona w nim herbata ma szczególny smak.
Zrobiony z fajansu przedmiot ma kształt ośmiokąta, który przykrywa stożkową pokrywka. Całości dopełnia prosty dziobek i owalne ucho. Górne krawędzie bocznych ścianek są trójkątne zakończone, dzięki czemu cały przedmiot wyraźnie przypomina obronną basztę starego zamku.
Dzbanek nie ma wyszukanego kształtu, o jego uroku decydują same zdobienia.
Gdy podniesiemy dzbanek, zauważymy znaki firmowe jednej z angielskiej wytworni.

PO ANGIELSKU

There are ugly and excellent things amongst everyday articles surrounding us - to the group of the ones last certainly an English jug for the tea which years ago somebody gave to my parents belongs. He isn't big, he holds in it oneself a few cups of drink. I sometimes think that the tea brewed in it has the special taste. The object made from faience has the shape of the octagon which the lid is covering with the conic section. A straight small beak and an oval ear are complementing wholes. When we will raise the jug, zauwazymy trademarks one from English elegant. The uphill edges of side partition walls are triangular finished, what the entire object clearly resembles the defensive tower of the old castle thanks to. The jug doesn't have the searched shape, very ornaments are deciding on his spell. When we raise the jug, we will notice trademarks one from English elegant.