Odpowiedzi

2009-11-11T17:11:27+01:00
Biblia jest korzeniem kultury europejskiej, księgą świętą, będącą źródłem wiedzy o świecie chrześcijańskim, o sytuacjach egzystencjalnych człowieka. Znajdujemy w niej wątki oraz przypowieści, które na przestrzeni wieków miały ogromny wpływ na kształtowanie naszej kultury, języka. Biblia jest niepodważalnym autorytetem moralnym, to właśnie ona dawała natchnienie wielu artystom, malarzom.

Mam nadzieje ze pomogłam .
5 4 5
2009-11-11T17:12:06+01:00
Biblia daje nam wiare. dzięki niej możemy poznawać Boga i powierzać mu tajemnice. biblia daje nam wskazówki jak dobrze żyć.
3 3 3
2009-11-11T17:19:30+01:00
Zadaniem biblii jest rzetelne i przejrzyste przedstawienie najnowszego stanu badań naukowych nad Biblią i usystematyzowanie najważniejszych wiadomości na jej temat. Ta prezentacja została umiejętnie dostosowana do potrzeb i oczekiwań ludzi wierzących, a także wszystkich osób zainteresowanych Pismem Świętym jako fundamentem tradycji judeochrześcijańskiej. Czytając "Biblię" możemy zauważyć, że człowiek pokazany jest w niej jako wartość a nie przedmiot. "Pismo Święte" mówi nam , że w każdym człowieku jest Jezus Chrystus. Nie szanując swojego bliźniego obrażamy tym samym Boga. Myślę, że jest to bardzo dobry przykład, by pokazać ludziom, że powinni się nawzajem szanować. Egzemplarz Biblii z pewnością znajduje się w domu każdego chrześcijanina "Biblia" uczy nas , że Bóg nam podarował życie i tylko On może nam je odebrać. Niestety, w wielu krajach do dziś możemy się spotkać z karą śmierci. Na szczęście są to już nieliczne jednostki. W państwach, w których już nie praktykuje się takiego wymiaru sprawiedliwości, prawo zostało ukształtowane na podstawie Dekalogu. Dekalog jest również fundamentem etyki, której znajomość przydałaby się każdemu człowiekowi. Uważam że Biblia jest źródłem wartości dla współczesnego człowieka, ponieważ obok treści religijnych, mówi o problemach dotykających wielu ludzi. Ukazując nam prawdziwy sens istnienia każdego z nas naszych cierpień. Pochwala takie wartości jak uczciwość, współczucie, miłość. Pomaga człowiekowi wybrać właściwa drogę i dokonać właściwych wyborów.

2 5 2