Wypisz dane, szukane, obliczenia, wzór i odpowiedź do takiego zadania :
zad1. jaka jest wartość siły, która działając na ciało o masie 2kg, nadaje mu przyspieszenie 2 m/s₂?

zad2.
Wózek o masie 6kg ciągnięty jest siłą 30 N.
a) Oblicz przyspieszenie wózka, zakładając, że nie istnieją opory ruchu.
b) Czy przyspieszenie ulegnie zmianie, jeśli zamiast ciągnąć wózek siłą 30 N, powiesisz odważnik o masie 3kg? Dlaczego?

1

Odpowiedzi

2009-11-11T17:22:42+01:00
Zad1.
Dane: Szukane:
m=2kg F=?
a=2m/s² F=am
F= 2×2
F=4N
zad.2
a)dane: szukane:
m=6kg a=?
F=30N a=F/m
a=30/6
a=5m/s²
1 5 1