Krzyżówka :
1) Skała powstała na przedpolu lądolodu z pyłków nanoszonych przez wiatr wiejący od czoła lądolodu, tworzącego charakterystyczne pokrywy.
2)Morenowe, rynnowe, lub wytopiskowe- są nieodłączonym elementem krajobrazu polodowcowego.
3) Okres zlodowaceń.
4)Okres miedzy dwoma kolejnymi zlodowaceniami.
5)W plejstocenie góry te były objęte zlodowaceniem lokalnym.
6)Jedna z najbardziej rozpowszechnionych skał polodowcowych.

2

Odpowiedzi

2009-11-11T17:38:56+01:00
Less
jeziora
glacjał
interglacjał
Tatry
piasek

eratyk - głaz narzutowy (narzutowiec), fragment skalny przeniesiony przez lądolód.
21 3 21
2009-11-11T18:06:24+01:00
1. LESS
2.JEZIORA
3.GLACJAŁ
4.INTERGLACJAŁ
5.TATRY
6.PIASEK

Hasło:ERATYK- fragment skalny przeniesiony przez lądolód
15 3 15