Odpowiedzi

2009-11-11T17:19:17+01:00
Każdy Polak jest zobowiązany wobec swojej ojczyzny, Polski. Wszyscy zależnie od swojego wieku i funkcji pełnionej w państwie mają określone zadania. Matki, narodzone dzieci powinny razem z ojcami wychowywać w duchu patriotycznym, aby czuli się odpowiedzialni za naród oraz zachowywali się tak, aby nie przynosić jemu wstydu. Uczniowie powinni się uczyć najlepiej jak potrafią, bo to od nich będą zależeć późniejsze losy ojczyzny. To oni będą podejmować w przyszłości decyzje o losie kraju, więc aby decyzje te były prawidłowe, obywatele muszą być odpowiednio wyedukowani. Każdy członek narodu powyżej 18 roku życia powinien brać udział w głosowniach, referendach itp. ponieważ od tego zależy przyszłość naszej ojczyzny. Żołnierze powinni walczyć w obronie kraju. Wszyscy wynalazcy, odkrywcy, a nawet reżyserzy czy scenarzyści powinni godnie reprezentować Polskę na arenie światowej: nie pogarszać ale polepszać opinię swoich rodaków i ojczyzny wśród przedstawicieli innych narodowości. Prezydenci powinni podejmować decyzje korzystne dla kraju.
Tak więc każdy bez wyjątku ma obowiązki wobec ojczyzny, już od najmłodszych lat : nowo narodzone dziecko powinno wyrosnąć na Polaka godnie reprezentującego swój kraj, nawet w najbardziej błahych sprawach.
Pamiętajmy, że mając obowiązki wobec ojczyzny mamy obowiązki wobec wszystkich naszych rodaków zamieszkujących tą ojczyznę. Mamy obowiązki wobec siebie.
1 4 1