1.oblicz wartość bezwzględną liczby 1,5²-1,2 : 4,8
⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
-2⅓×¹/₇
to zadanko jest ułamkiem ale nie umiem lepiej napisać :)

2.uzasadnij że liczba √4+2√3 × √4-2√3 (pierwsze pierwiastki są na całą długość dodawania i odejmowania czyli pod pierwiastkiem 4+2√3 i to samo w drugim przypadku) jest liczbą wymierną

3.oblicz wartość wyrażenia dla 4log₂5
(log₂5) są potęgą

1

Odpowiedzi

2009-11-11T17:32:23+01:00
Zad. 1.

1,5²-1,2 : 4,8
⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ =
-2⅓×¹/₇

(3/2)² - 1/4
----------------- =
-7/3 * 1/7

9/4 - 1/4
------------ =
-1/3

8/4
------ =
-1/3

2
------ =
-1/3

2 * (-3/1) = -6

Wartość bezwzględna z tej liczby to:
| - 6| = 6


Zad. 2.
Jeśli pomiędzy pierwiastkami jest znak mnożenia:
√(4+2√3) * √(4-2√3) = √(3+2√3 + 1) * √(3 - 2√3 + 1) =
√(√3 + 1)² * √(√3 - 1)² = |√3 + 1 | * |√3 - 1| =
(√3 + 1) * (√3 - 1) = √3² - 1² = 3 - 1 = 2

Jeśli pomiędzy pomiędzy pierwiastkami miał być znak odejmowania, a nie mnożenia to:
√(4+2√3) - √(4-2√3) = √(3+2√3 + 1) - √(3 - 2√3 + 1) =
√(√3 + 1)² - √(√3 - 1)² = |√3 + 1 | - |√3 - 1| =
√3 + 1 - √3 + 1 = 2

Zad. 3.
"oblicz wartość wyrażenia dla 4log₂5
(log₂5) są potęgą "

Napisz na PW dokładne wyrażenie.