Odpowiedzi

2009-11-11T17:24:14+01:00
WADY
- powolność działania
- korupcja (łapówki, przekupstwa)
- brak stabilności rządu
- konflikty między siłami politycznymi oraz ich zwolennikami
- zachwianie pierwotnych założeń demokracji np Wolności
szykanowanie za wiarę, sposób bycia:(
- bardzo duża nie równośc materialna
- bezrobocie
- znieczulica
ZALETY
- wpływ obywateli na funkcjonowanie państwa
- wolnośc słowa i wyznania
- każdy obywatel ma prawo wyboru, do odwołania się od
nie zadawalającej decyzji itp
- państwo powinno zapewnić każdemu obywatelowi odpowiednie warunki do życia
(podstawowe wykształcenie, dostęp do źródeł informacji)
- państwo przychylne człowiekowi ?
- łatwy dostęp do dóbr materialnych (spożywki, ubrań, AGD ...)
- porządek, ustalenie odpowiednich praw, które przyczyniają się do
sprawnego funkcjonowania w państwie
- tolerancja
- wolny rynek, równość wobec prawa
29 3 29
2009-11-11T18:01:55+01:00
Zalety demokracji :
*Wolność słowa
*Każdy może otworzyć swój zakład pracy
*Równość wobec każdego (prawo)
Wady demokracji:
*W państwie totalitarnym każdy miał prace i zarabiał natomiast w demokracji tego nie ma i jest duże bezrobocie.
57 1 57