Odpowiedzi

2009-11-11T17:39:21+01:00
Numer grupy w układzie wskazuje na to jaką wartościowość ma dany pierwiastek
(liczba elektr. walencyjnych)
Numer okresu w układzie (1-7) wskazuje nam liczbę powłok elektronowych w atomie
danego pierwiastka.
Liczba atomowa wskazuje ile jest protonów w jądrze (jednocześnie liczbę
elektronów).
Liczbę neutronów obliczami odejmując od liczby masowej liczbę atomową
pierwiastka.
8 3 8
2009-11-11T17:53:40+01:00
Wiesz co poszukaj może dokładniej w necie. Bo ja mam tak: Układ okresowy pierwiastków jest to rozbudowana tabela w której są zestawione wszystkie pierwiastki chemiczne. Położenie pierwiastków w układzie okresowym wynika z: numeru grupy(informuje nas o ilosci elektronow walencyjnych), liczby atomowej( czyli porządkowa, informuje nas o liczbie protonow i elektronow), numeru okresu (informuje nas o ilosci powlok elektronowych). Atomy zbudowane są z dodatnio naładowanych jąder w których znajdują sie protony i neutrony(nukleony).
4 1 4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T18:10:55+01:00
1.Liczba atomowa to liczba protonów, która jest równa liczbie elektronów w danym atomie. Jest cechą charakterystyczną danego pierwiastka (nie ma dwóch atomów o takiej samej liczbie atomowej).
2.Liczba masowa jest to łączna liczba protonów i neutronów w danym jądrze, nie jest cechą charakterystyczną danego pierwiastka to znaczy, że kilka pierwiastków może mieć tę samą liczbę masową).
3.Masa atomowa jest to masa atomu wyrażona w jednostkach masy atomowej [u].
4.Masa atomowa zaokrąglona do całości najczęściej jest równa liczbie masowej.
5.Numer grupy informuje o maksymalnej wartościowości pierwiastków wchodzących w różne związki chemiczne. Pierwiastki zapisane w grupach, oznaczone liczbą parzystą, przyjmują w związkach wartościowość parzystą, natomiast pierwiastki znajdujące się w grupach o liczbach nieparzystych mają wartościowość nieparzystą.
Prawie wszystkie pierwiastki grup pobocznych przyjmują w związkach wartościowość II. Jednak jest to tylko jedna z reguł.
6.Numer grupy jest równy liczbie elektronów walencyjnych.
7.Okres wyraża liczbę powłok elektronowych.
8.Na podstawie Układu Okresowego można też odczytać które pierwiastki są metalami, które niemetalami, a które gazami.
9.Charakter chemiczny pierwiastka zależy od jego położenia w Układzie. Kwasowość rośnie w lewo, zasadowość w prawo.
10.Można odczytać, czy dany pierwiastek w tlenkach w reakcji z wodą tworzy wodorotlenki (jest zasadowy), czy kwasy (ma charakter kwasowy). Mianowicie tlenki metali są zasadowe, tlenki niemetali-kwasowe. Są oczywiście wyjątki.
11.Można porównać, który metal jest bardziej aktywny. Aktywność metali rośnie w lewo i w górę.
8 3 8