Odpowiedzi

2009-11-11T17:39:56+01:00
Moim zdaniem wybrzeże morskie mozna chronic w sposób bardzo prosty :
- nie wrzucac smieci do wody,
- nie zostawiac na brzegach morza śmieci, gdyż moga one byc pzrez fale ściagnięte do wody.
- nie wlewamy środkow chemicznych do wody, gdyż grozi to zatruciem zwierząt morskich i zanieczyszczeniem wody,
- nie mozna urządzać sobie z morza i innych zbiornikow wodnych myjni samochodowej itp.
23 4 23
2009-11-11T19:51:07+01:00
1. Ochrona biochemiczna i gospodarka leśna.
Plaża, która jest tworzona przez fale morskie, oprócz miejsca wypoczynkowego dla człowieka, spełnia także ważną rolę w ochronie brzegu. Ona wraz z płytszą częścią dna morskiego przyjmuje na siebie uderzenia fal morskich, amortyzując je, dzięki czemu, tereny znajdujące się za nią są bezpieczniejsze. Suchy piasek jest unoszony przez wiatr przez co tworzy wały wydmowe, które nie zabezpieczone i nie ustabilizowane, stwarzają niebezpieczeństwo ich uruchomienia. Ochrona biotechniczna polega na wykorzystaniu materiału pochodzenia organicznego do ustalania wydm, ich kształtowania, zakrzewiania i zalesiania. Szeroka plaża jest oddzielona od wydmy płotkiem z chrustu. Ochroną objęte są również siedliska przyrodnicze, takie jak:
- nadmorskie wydmy szare, Koelerion albascentis (jej piasek ma popielate zabarwienie, jest pokryta roślinnością (trawiaste kobierce, niewielkie krzewy i krzewinki);
- nadmorskie wydmy białe, Elymo-Amnophileteum (zwana również przednią; charakteryzuje się ona jasną barwą i znikoma roślinnością).
17 3 17