Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T18:14:31+01:00
Ad 1. Kościół katolicki od protestanckiego współcześnie różni się tym, że katolicy uznają zwierzchnią władzę papieża, uznają kult świętych oraz księży katolickich obowiązuje celibat.
Różnica polegała również w języku sprawowania liturgii. Dla katolików była to łacina, dla protestantów języki narodowe.

Ad.2
Trzy nowe wyznania w XVI to:
-anglikanizm (od. aktu supremacji w 1534r. )
-kalwinizm (od. 1536r. ) -inna nazwa: wyznanie ewangelicko- reformowane.
-luteranizm (od 1517r. - 95 tez)- inna nazwa: wyznanie ewangelicko-augsburskie.

Różnice: Kalwini mocno wierzyli w predestynacje oraz uważali, że ,,powołaniem" człowieka jest wszelka praca przynosząca zysk.
Anglikanie uznawali jako zwierzchnika kościoła głowę państwa oraz wprowadzili język narodowy w liturgii.
Zaś Luteranie nie uznawali żadnej zwierzchniej władzy oraz uważali, że zbawić można się przez wiarę, laskę i pokutę( nie przez uczynki) .

Ad.3
Papież Leon X ekskomunikował Lutra bullą Decet Romanum Pontificem w 1521. Kościół katolicki w celu walki z protestantami zwołał sobór w Trydencie (1545-1563), powołał Trybunał Świętej Inkwizycji, zatwierdził działanie Towarzystwa Jezusowego oraz stworzył seminaria, które miały kształcić nowych kapłanów.


W razie wątpliwości i pytań proszę pisać. Pozdrawiam


2 3 2