Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-11T18:36:33+01:00
Powinni kierować się z priorytetów nauczania historii i społeczeństwa
-etyka przekonań,
-podejmowanych decyzjach moralnych człowieka
-odwołując się do autorytetu rozumu, stanowiący jednocześnie filar cywilizacji
-konieczności priorytetu sfery racjonalnej w życiu tak indywidualnego człowieka jak i społecznym.
-sprzyjające warunki do życia i pracy
-filar cywilizacji utylitarnej obejmującej współczesne państwa demokratyczne
-pierwszeństwo racji uczuć
-odpowiedzialnośc za wszelkie zachowania egoistyczne
-godnym życiu wolnej i odpowiedzialnej osoby, jak to które przyznano współcześnie racjonalności
-podstawa wymiaru sprawiedliwości i jedyną miarą dobra i zła
-porządek rzeczy, niezależnie i realnie istniejących wartości