Temat: Walka o hugenomię w nowożytnej Europie

A. Od której dynastii europoejskiej i dlaczego mówiono, że nad jej posiadościami "Słońce nie zachodzi"

B. Kiedy i dlaczego Hiszpania utraciła swoją mocarstwową pozycję ?

C. Kiedy i dlaczego powstała Republika Zjednoczonych Prowincji Niderlandów ?

D. Jaki okres w historii anglii i dlaczego nosi nazwę "eżbietański"?

E. Kiedy i dlaczego doszło do wojny domowej we Francji i czym sie ona zakończyła ?

F. W Jaki sposób Turcy realizowali swoją polityle podbojów w Europie ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T18:37:47+01:00
Dynastia, o której mówiono, że nad jej posiadłościami nigdy nie zachodzi słońce to oczywiście HABSBURGOWIE. Ta austriacka dynastia posiada pół europy oraz dzięki królewskiemu mariażowi Joanny Szalonej z Filipem I Pięknym Habsburgiem zyskała Hiszpanię i wszystkie jej posiadłości kolonialne (Nowa Hiszpanie- Meksyk, Nową Kastylię- Peru, Filipiny i wiele innych. Na dodatek w 1580 r. Filip II pozyskał Portugalię.

Ad.2 Hiszpania utraciła pozycję mocarstwa po upadku Wielkiej Armady Filipa II w 1588. Armada została pokonana przez Anglię w kanale La Manche. Hiszpania po tej wielkiej klęsce nie zdołała wrócić do swojej świetności. Jej posiadłości były odbierane w XVII w. przez Holendrów, a w XVIII przez Anglików.

Ad. 3 Republika Zjdenoczonych Niderlandów powstała w 1572r. po powstaniu Wilhelma Orańskiego. RZN uzyskała niepodległość od Hiszpanii.

Ad.4 Okres Elżbietański to czas panowania Elżbieta I Tudor ( panowała 1558- 1603) Nosi nazwę od jej imienia. Był to bardzo pomyślny czas dla Anglii.

Ad.5
Wojna domowa we Francji w XV w. miała charakter religijny. Katolicy walczyli w Hugenotami- kalwinami. Wojna trwała od 1562 do wydania edyktu nantejskiego w 1598r. Rozpoczeła się rzezią hugenotów w Wassy (1562)

Ad. 6
Imperium Osmańskie dokonało w XVI w. wiele podbojów.
Było sojusznikiem Frakcji. Dzięki świetnej i licznej armii oraz dobrej dyplomacji Sulejmana Wspaniałego zdobyło część Węgier, Mołdawię, Serbię oraz podbiło Konstantynopol.
Ogólnie rzecz biorąc Turcy opierali swoją politykę podbojów na dobrze wyszkolonej i licznej armii.
42 4 42