Odpowiedzi

2009-11-11T17:48:08+01:00
1. Walka o dominację
2. Rywalizacja o wpływy
3. Zajęcie przez Persów kolonii w Azji Mniejszej
4. Narzucenie Grekom w koloniach przez Persów podatków, służby wojskowej, monarchii, kultury.
5. Powstanie jońskie (499 r. p. n. e.)
6. Powstanie w Milecie (494 r. p. n. e.)
2009-11-11T17:49:10+01:00
1.Pod koniec VI w.p.n.e. Persowie zajęli wybrzeże Azji Mniejszej. Tamtejsze polis (miasto-państwa) nie pogodziły się z utratą niepodległości i wszczęły bunt. Było to jedną z głównych przyczyn wojen perskich. :)
1 5 1