50.Wykonaj polecenia.
a)Podkreśl wzory tlenków kwasowych i napisz równania ich reakcji z wodą. SO2,BaO,Fe2O3,CO2,K2O,N2O5,ZnO,P4010,CuO

b)Napisz równania dysocjacji produktów reakcji zapisanych w punkcie a).

C)Podkreśl wzory kwasów,które nie mają tlenków kwasowych ,i wyjaśnij , dlaczego. HCl,HNO3,HBr,H3PO4,H4P2O7,Hl,H2CO3,H2SO4,H2S


Z góry dziękuje za pomoc :)
Pozdrawiam

1

Odpowiedzi

A) Podkreśl wzory tlenków kwasowych i napisz równania ich reakcji z wodą.
SO₂ + H₂O -> H₂SO₃
CO₂ + H₂O -> H₂CO₃
N₂O₅ + H₂O -> 2 HNO₃
P₄0₁₀ + 6 H₂O -> 4 H₃PO₄

b)Napisz równania dysocjacji produktów reakcji zapisanych w punkcie a)
H₂SO3 -> 2 H⁺ + SO₃⁻²
H₂CO3 -> 2 H⁺ + CO₃⁻²
HNO₃ -> H⁺ + NO₃⁻
H₃PO₄ -> 3 H⁺ + PO₄⁻³

c) Podkreśl wzory kwasów,które nie mają tlenków kwasowych i wyjaśnij dlaczego. HCl, HBr, Hl, H₂S

Kwasy beztlenowe nie posiadają tlenków kwasowych! Kwas beztlenowe otrzymuje się poprzez syntezę pierwiastków i rozpuszcznie produktu w wodzie, np.
H₂ + Cl₂ -> 2 HCl (g) - chlorowodór
HCl(g) -> HCl(aq) - kwas chlorowodorowy (solny)
692 4 692