Odpowiedzi

2009-11-11T17:51:59+01:00
2009-11-11T17:52:17+01:00
Gdy Aleksander Wielki zmarł w Babilonie w 323 r. p.n.e. władza nad jego ogromnym imperium została podzielona pomiędzy tzw. Diadochów - dowódców armii Aleksandra Wielkiego:

* Ptolemeusza (Egipt),
* Antygona Jednookiego (Frygia, Pamphylia i Licja),
* Eumenesa z Kardii (Kapadocja i Paflagonia),
* Perdikkasa (został mianowany regentem i otrzymał naczelne dowództwo nad całą armią w Azji),
* Kraterosa (który otrzymał czysto nominalne stanowisko opiekuna niedorozwiniętego Filipa III Arridajosa formalnego władcy całości imperium i najbliższego dorosłego krewnego Aleksandra Wielkiego)
* Antypatra (namiestnik Macedonii i Grecji).
* Lizymacha (Tracja)
5 4 5
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T17:53:34+01:00
Se­leucydów w Azji Mniejszej, Syrii, Babilonii i Persji, Ptolemeuszy w Egipcie i Antygonidów w Mace­donii i Grecji.
7 4 7