Odpowiedzi

2009-11-11T18:04:44+01:00
Mianowanie Ramzesa następcą tronu

Manewry w Pi-Bailos:

gromadzenie wojska,

spotkanie na drodze skarabeuszy
zasypanie kanału wykopanego przez niewolnika,

poznanie Sary,

zwycięstwo Ramzesa.

Wykupienie Sary od jej ojca.

Sprawozdanie z przebiegu manewrów.

Pożyczenie pieniędzy od Dagona.

Atak na dom Sary, pomoc tajemniczego kapłana.

Śledztwo w sprawie napaści.

Niezadowolenie Ramzesa ze sposobu zarządzania zastawionymi folwarkami.

Dagon prosi Sarę o wstawiennictwo i przysyła do Ramzesa kapłankę.

Wyjazd Ramzesa XII do Teb, ustanowienie Herhora namiestnikiem.

Następca tronu zamieszkuje w folwarku Sary.

Sara spodziewa się dziecka.

Powrót faraona. Mianowanie Ramzesa namiestnikiem Dolnego Egiptu i dowódcą korpusu.To jest olan z pierwszego tomu.Z resztą radź sobie sam(a).Powodzenia!!!
2009-11-11T18:12:35+01:00
Ramzes zostaje następcą tronu.
Ustalenie manewrów wojskowych w Pi-Bailos.
Ramzes gromadzi wojsko.
Przejazd sztabu.
Przybycie księcia do oddziału.
Herhor nakazuje przeprawę przez wąwóz.
Ramzes opuszcza oddział.
Żołnierze zakopują kanał, wykopany przez niewolnika.
Starcie wojska księcia z pułkami Nitagera.
Zwycięstwo księcia.
Wisielec na drzewie.
Tutmozis wykupuje Sarę od jej ojca.
Ramzes słyszy w ogrodzie tajemniczy głos.
Narada w pałacu faraona.
Wodzowie chwalą odwagę księcia.
Ramzes nie zostaje dowódcą korpusu.
Ramzes pożycza pieniądze od Dagona.
Życie Sary w folwarku.
Śledztwo w sprawie napadu na folwark.
Ramzes udaje się do więzienia.
Tajemniczy głos odzywa się po raz drugi.
Umorzenie sprawy o napad na dom Sary.
Zajście z urzędnikami Dagona.
Pogłoski o dobroci księcia, krążące wśród ludu.
Wizyta Dagona u Sary.
Dagon przysyła kapłankę do Ramzesa.
Książę zakazuje mówić o jego przyszłych rządach.
Sara staje się zazdrosna o Ramzesa.
Powrót faraona.
Ramzes zostaje namiestnikiem Dolnego Egiptu i dowódcą korpusu.
Pojawienie się tajemniczego Phuta.
Spotkanie kapłanów w świątyni Seta.
Pobyt księcia w nomesie Hak.
Pobyt następcy w nomesie Ka.
Spotkanie Dagona i Hirama.
Ramzes udaje się do świątyni Hator.
Wykład Pentuera o przyczynach ubożenia Egiptu.
Ramzes marzy o wojnie.
Pobyt Ramzesa w Pi-Bast.
Ramzes pożycza pieniądze od Hirama.
Fenicjanie przekazują księciu wiadomość o traktacie z Asyrią.
Następca tronu odwiedza świątynię Astoreth.
Książę poznaje Kamę.
Do Pi-Bast przybywa Sargon.
Przyjazd Sary z dzieckiem.
Igrzyska w świątyni Astoreth.
Sargon pokonuje byka i upokarza księcia.
Poseł asyryjski składa hołd następcy.
Wieść o chorobie faraona.
Tutmozis składa raport o podróży księcia.
Kama zostaje uprowadzona.
Ramzes dowiaduje się, że jego syn jest Żydem.
Książę wypędza Sarę.
Kama uderza Żydówkę.
Faraon podpisuje traktat z Asyrią.

TOM II

Libijczycy wypowiadają Egiptowi wojnę.
Ramzes zostaje naczelnym wodzem.
Lykon zabija syna księcia i porywa Kamę.
Ramzes wyrusza na wojnę.
Pojmanie Kamy i Lykona.
Śmierć Sary.
Bitwa nad Jeziorami Sodowymi.
Zwycięstwo Ramzesa.
Pościg za Tehenną.
Burza.
Powrót do obozu.
Hołd złożony Ramzesowi przez Musawasę.
Ramzes dowiaduje się o śmierci syna i Sary.
Próby ratowania zdrowia faraona.
Rozkaz powrotu do Memfis.
Wiadomość o śmierci faraona.
Ramzes XIII obejmuje rządy.
Przygotowania do pogrzebu władcy.
Hiram proponuje traktat o budowie kanału.
Kapłani odmawiają Ramzesowi pożyczki.
Ramzes poznaje Samentu.
Podróż do Teb.
Zwiedzanie Labiryntu.
Plan ratowania Egiptu.
Eunana dostaje się do gwardii faraona.
Pogrzeb faraona.
Pogłoski o szaleństwie Ramzesa.
Ślub Tutmozisa i Hebron.
Lykon udaje Ramzesa.
Powrót do Memfisu.
Zgromadzenie przedstawicieli wszystkich stanów.
Przegrana Ramzesa.
Plan wywołania buntu.
Chaos w Egipcie.
Samobójstwo Samentu w Labiryncie.
Wyrok śmierci na Mefresa i Lykona.
Kapłani oszukują faraona.
Atak na świątynie.
Zaćmienie słońca.
Zwycięstwo kapłanów.
Tutmozis jedzie aresztować arcykapłanów.
Śmierć Mefresa.
Śmierć Lykona i Ramzesa XIII.
Rządy Herhora.
Ślub Herhora i Nikotris.
Wybór Herhora na faraona.
Odejście Pentuera do świątyni Nut.
Przepowiednia Menesa o zagładzie Egiptu.


p.s przepisałem z ksiąśki streszczenia lektur
2009-11-11T18:13:18+01:00
1) Manewry pod Pi - Bailos.
2) Spotkanie z Sarą.
3) Negatywna opinia Herhora - odmowa przyznania Ramzesowi dowództwa nad korpusem Menfi.
4) Pożyczka u Dagona, coraz większe długi następcy tronu.
5) Opóźnienie wylewu Nilu, niepokój ludu przeciwko Sarze.
6) Rozgoryczenie Ramzesa, odsunięcie się od dworu i zamieszkanie w folwarku z Sarą.
7) Tajemnicze spotkanie kapłanów z magiem Beroesem.
8) Podróż Ramzesa po Dolnym Egipcie.
9) Powrót do Memfis.
10) Zabójstwo synka Ramzesa, podejrzenie o to następcy tronu.
11) Ucieczka Lykona z Kamą.
12) Śmierć Sary w więzieniu.
13) Atak armii libijskiej na Egipt.
14) Bitwa w dolinie Jezior Sodowych.
15) Choroba i śmierć Ramzesa XII.
16) Objęcie władzy przez RamzesaXIII.
17) Problemy finansowe - zatargi z Fnicjanami.
18) Marzenia Ramzesa o zawładnięciu skarbem Labiryntu.
19) Psucie opinii Ramzesa poprzez namawianie Lykona do niemoralnego zachowanie.
20) Nieudana próba rozbrojenia labiryntu przez Samentu, śmierć kapłana.
21) Atak na świątynie.
22) Triumf kapłanów.
23) Atak Lykona na Ramzesa. Śmierć Lykona.
24) Śmierć Faraona.
25) Przejęcie władzy w państwie przez Herhora.
26) Stopniowe wprowadzanie przez Herhora wszystkich reform planowanych przez Ramzesa.
2 5 2