Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T18:01:49+01:00
Chlorku magnezu
MgCl₂ -> Mg⁺² + 2 Cl⁻

Siarczku baru
BaS -> Ba⁺²+ S⁻²

Siarczanu(VI)glinu
Al₂(SO₄)₃ -> 2 Al⁺³ + 3 SO₄⁻²

Azotanu(V)rtęci(II)
Hg(NO₃)₂ -> Hg⁺² + 2 NO₃⁻

Weglanu sodu
Na₂CO₃ -> 2 Na⁺ + CO₃⁻²

Fosforanu(V)potasu
K₃PO₄ -> 3 K⁺ + PO₄⁻³
  • Użytkownik Zadane
2009-11-11T18:04:46+01:00
MgCl2-Mg2+ + Cl-
BaS--> Ba2+ + S2-
Al2(SO4)3--> 2Al 3+ + 3SO4 2-
Hg(NO3)2--> Hg2+ + 2NO3-
Na2CO3-->2Na+ + CO3 2-
K3PO4--> 3K+ + PO4 3-