Odpowiedzi

2009-11-11T18:03:15+01:00
Zółte Wody>(29kwietnia-16maja 1648)
Korsuń(26maja 1648)
StaroKonstantynów ( a wcześniej Machnówka)[28lipca 1648]
Piławce(20-24września 1648)
Obrona Lwowa(sierpien 1648)
Obona Zamościa
Obrona Zbaraża(10lipca-25sierpnia 1649)
Bitwa i Ugoda Zborowska(zaczla sie ta blazenada 15sierpnia i trwala do okolo 22 sierpnia 1649)
Beresteczko(28-30czerwca 1651)
Bitwa i Ugoda w Białej Cerkwi(28wrzesnia 1651)
Batoh (2 czerwca 1652)
Ugoda żwaniecka(16grudnia 1653)
No i potem Akt w Perejasławiu(18stycznia) i
2009-11-11T18:03:41+01:00

* 1648 – bitwa pod Żółtymi Wodami
* 1648 – bitwa pod Korsuniem
* 1648 – bitwa pod Konstantynowem
* 1648 – bitwa pod Piławcami
* 1648 – bitwa pod Pohostem
* 1649 – bitwa pod Murażnowicami
* 1649 – bitwa pod Zahalem
* 1649 – bitwa pod Łojowem (1649)
* 1649 – obrona Zbaraża
* 1649 – bitwa pod Zborowem
* 1651 – bitwa pod Krasnem
* 1651 – bitwa pod Kopyczyńcami
* 1651 – bitwa pod Beresteczkiem
* 1651 – bitwa pod Łojowem (1651)
* 1651 – bitwa pod Białą Cerkwią
* 1652 – bitwa pod Batohem
* 1652 - oblężenie Kamieńca Podolskiego (1652)
* 1653 - bitwa o Monasterzyska
* 1653 - oblężenie Suczawy
* 1653 - bitwa pod Żwańcem
* 1654 – ugoda w Perejasławiu
* 1654
* 1655 - bitwa pod Jezierną