Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T18:04:51+01:00
PROPAN
CH3-CH2-CH3
OKTAN
CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
NONAN
CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
PENTAN
CH3-CH2-CH2-CH2-CH3

Wzór alkanu : CnH2n+2

12n + 2n + 2 = 58
14n = 56 /:14
n=4
Wzór : C4H10 (butan)
17 4 17
2009-11-11T18:06:53+01:00
1. ch3-ch2-ch3
ch3-(ch2)6-ch3
ch3-(ch2)3-ch3
ch3-(ch2)7-ch3
2. c4h10
butan
9 3 9