Zadanie 1
Oblicz masę cząsteczkową związków:
H2SO4
NaOH
C2H5OH

Zadanie 2
Oblicz masę molową
H2SO4
NaOH
C2H5OH

Zadanie 3
Oblicz masę cząsteczkową i molową następujących związków chemicznych
Al2O3
H3PO4
Fe2O3
MgCl2
CH3COOH

Zadanie 4
Wykonaj obliczenia:
1. W jakim stosunku masowym są połączone ze sobą pierwiastki w następujących związkach:
CO
SO2
SO3
2. Miedź reaguje z siarką w stosunku wagowym 4:1
Oblicz, ile gramów miedzi i gramów siarki użyto w reakcji, by otrzymać 160g siarczku miedzi (I).
3. Oblicz skład procentowy tlenku wapnia, wiedząc, że stosunek wagowy wapnia do tlenu wynosi 5:2
4. Ustal wzór rzeczywisty związku potasu z tlenem, zawierającego 71% potasu. Masa cząsteczkowa tego związku wynosi 110u.

Bardzo proszę o rozwiązanie i z góry dziękuje ;**

1

Odpowiedzi

2009-11-13T09:11:15+01:00
Masa cząsteczkowa jest liczbowo równa masie molowej, tylko że pierwsza jest w unitach (u), a druga w g/mol
H2SO4 = 98
NaOH =40
C2H5OH = 46
Al2O3 = 102
H3PO4 = 98
Fe2O3 = 160
MgCl2 = 94 (przyb liżyłam masę chloru do 35)
CH3COOH = 60


1. W jakim stosunku masowym są połączone ze sobą pierwiastki w następujących związkach:
CO mC:mO=12:16=3:4
SO2 32:32=1:1
SO3 32:48=2:3
2. Miedź reaguje z siarką w stosunku wagowym 4:1
Oblicz, ile gramów miedzi i gramów siarki użyto w reakcji, by otrzymać 160g siarczku miedzi (I).
4:1=128:32 związek Cu2S
160g=128x+32x
x=1g
128g Cu
32g S

3. Oblicz skład procentowy tlenku wapnia, wiedząc, że stosunek wagowy wapnia do tlenu wynosi 5:2
40/16=5/2
CaO
%masowy Ca=40/56=71,4%
%masowy O=16/56=28,6%

4. Ustal wzór rzeczywisty związku potasu z tlenem, zawierającego 71% potasu. Masa cząsteczkowa tego związku wynosi 110u.

K
71%*110=78,1
78,1/39=2

O
29*11=32
32/16=2

Wzór rzeczywisty wg danych wyszedł K2O2 - taki związek to nadtlenek potasu
1 1 1