Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T18:23:20+01:00
Zadanie 1:
A=(-2,1), B=(1,-5), C=(4,1), D=(1,3)
|AB|=pierwiastek z:(1+2)²+(-5-1)²
|AB|=pierwsiatek z:9+36
|AB|=pierwsiatek z:45
|AB|=3√5
|BC|=pierwiastek z:(4-1)²+(1+5)²
|BC|=pierwiastek z:9+36
|BC|=pierwiastek z:45
|BC|=3√5
|CD|=pierwiastek z:(1-4)²+(3-1)²
|CD|=pierwiastek z:9+4
|CD|=√13
|AD|=pierwiastek z:(1+2)²+(3-1)²
|AD|=pierwiastek z:9+4
|AD|=√13
L=2*√13+2*3√5
L=2√13+6√5

Zadanie 2
W trapezie prostokątnym podstawy mają 12cm i 6cm, a dłuższe ramię ma długość 8cm. Oblicz pole tego trapezu.
|AB|=12
|BC|=8
|CD|=6
|DC|=??
spuszczamy wysokosc z wierzcholka C na podstawe AB, wtedy dzieli ja na odcinki |AE| i |EB|
Odcinek |EB|=12-6=6
Z twierdzenia Pitagorasa obliczam wysokość(odcinek |EC|
|EB|²+|EC|²=|BC|²
6²+|EC|²=8²
36+|EC|²=64
|EC|²=64-36
|EC|²=28
|EC|=√28
Wysokosc tego trapezu jest rowna |EC|=√28.
Obliczam więc pole tego trapezu:
P=1/2(a+b)*h
P=1/2(12-6)*√28
P=3√28cm²

2009-11-11T18:25:54+01:00
1) długośc AB = pierwiastek z 45
Długośc z BC=pierwiastek z 45
Długośc CD= pierwiastek z 13
długośc z AD= pierwiastek z 13
Obw=2*3pierwiastek z 45 koniec pierwiastka +wpieriwastek z 13=2(pierwiastek z 13 + pierwiastek z 45)
2)h do kwadratu+6 do kwadratu=8 do potęgi 6
h do kwadratu=64-36
h do kwadratu=28
h=pierwiastek z 28
h=2 pierwastki z 7
P=(a+b)*h w ułamku mianownik 2
P=(6+12)*2 pierwiastki z 7 w mianowniku 2=18*2 pierwiastki z 7 w mianowniku 2 dwójki się skrócają wynik=18 pierwaistków z 7. koniec
Jak czegoś nie będzie wiadomo proszę pisac na privie;)
2009-11-11T20:42:10+01:00
1. 3,6+3,7+6,7+6,9 Obwód wynosi =20,9 cm
2. Najpierw obliczyłem pole trójkąta = 5,5 cm x 6cm i to całe dzielone przez 2 i wyszło 16,5 cm² potem pozostały prostokąt czyli: 5,5 cm x 6 cm = 33 cm² Wszystko dodałem i wyszło 49,5 cm².