Odpowiedzi

2009-11-11T18:24:12+01:00
Wysokosc w trojkacie rownobocznym: h = a√3/2=2√3
Promien kola wpisanego w trojkat rownoboczny: r=1/3h=2√3/3
Promien kola opisanego na trojkacie rownobocznym: R=2/3h=4√3/3
Pole kola wpisanego: P₁= πr₂
Pole kola opisanego: P₂= πR₂

Pole pierscienia: P₂- P₁= π(R₂- r₂) = π(16/3 - 4/3)=4π
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T18:51:25+01:00
A=4 - długość boku
h = a√3/2 - wysokość w trójkąta rownobocznego
1/3h - promień małego koła r
2/3h - promień dużego koła R

P= πr²

r=1/3h
r=1/3*4√3/2
r=2/3√3

R=2/3h
R=2/3*4√3/2
R=4√3/3

P₁=(2/3√3)²π
P₁=4/3π

P₂=(4√3/3)²π
P₂=16/3π

P=P₂-P₁
P=16/3π-4/3π
P=12/3π
P=4π(cm)
odp. pole pierścienia wynosi 4π cm.