Zadanie 8:
Wykonaj obliczenia:
1. Oblicz stężenie molowe roztworu zawierającego 4 mole substancji w 2 dm3 roztworu.
2. Ile g NaOH znajduje się 0,2 dm3 0,1 molowego roztworu.
3. W 150 cm3 roztworu znajduje się 50g CaCl2. Oblicz stężenie molowe roztworu.

Zadanie 9
Wykonaj obliczenia:
Zamieszano 50g 30% roztworu NaOH 25g 12% roztworu NaOH, a następnie odparowano 15g H2O.
Jakie będzie stężenie procentowe otrzymanego roztworu?

2

Odpowiedzi

2009-11-11T19:25:52+01:00
Zad 8.

1) n = 4 mole V = 2 dm3

Cm = n/V = 4mole/2dm3 = 2 mol/dm3

2)Cm = 0,1 mola V= 0,2dm3 ms = ?

Najpierw obliczamy liczbe moli n

Cm= n/V czyi po przeksztalceniu n = Cm * V = 0,1 mol/dm3 * 0,2 dm3 = 0,02 mola

Teraz majac n mozemy wyliczyc ms ale najpierw odczytujemy z ukladu mase molowa (M) NaOH wynosi ona 40g/mol

n=ms/M przeksztalcamy i otrzymujemy ze ms = n * M = 0.02 mola * 40g/mol

ms = 0,8 g NaOH

3) Cm = ? ms = 50g V = 150cm3 zamieniamy na dm3 = 0,15 dm3

Majac ms i mase molowa CaCl2 obliczymy liczbe moli n

MCaCl2 = 110g/mol

n = ms/M = 50g/110g/mol
n= 0,45 mola
Teraz obliczamy stezenie molowe Cm:

Cm=n/V = 0,45 mola/0,15 dm3

Cm = 3 mol/dm3

19) Cp1 = 30 % Cp2 = 12 %
mr1 = 50g mr2 = 25g

musimy wyliczyc ms :

30g NaOh - 100g r
x g NaOH - 50g r

x = 15g ms1


12g NaOH - 100g r
xg NaOH - 25g r

x = 3 g ms2

mr = ms + mrozp wiec mrozp = mr - ms teraz sumujemy wszystkie mr i ms

75g - 18g = 57g to jest mrozp

Nastepnie odparowalismy 15 g rozp czyli 57 - 15 = 42g

teraz nowa masa mr

mr = ms + mrozp = 18g + 42g = 60 g

Obliczamy Cp

Cp = ms/mr * 100%
18/60 * 100%
Cp = 30 %

2009-11-11T19:28:17+01:00
Zad.8
1. Cm=?
n=4 mole
V=2dm3
Cm=n/V
Cm=4mole/2dm3
Cm=2mol/dm3
2.ms=n*M
M-masa molowa =40g/mol
ms=0,1mol*40g/mol=4g
3.V=150cm3=0,15dm3
MCaCl2=111g/mol
Cm=n/V
n=ms/M n=50g/111g/mol=0,45mola
Cm=0,45mola/0,15dm3=3mol/dm3