Turysta wjechał na motocyklu z miasta A do miasta B z prędkością 60km/h. Po 45 minutach zmniejszył prędkość o 10km/h i do celu przyjechał pół godziny później, niż gdyby jechał ze stałą prędkością. oblicz odległość między miastami A i B.

1

Odpowiedzi

2009-11-11T18:50:06+01:00
Dane
t1 = 45 min = 2700s
t2 = 30 min = 1800s
v1 = 60 km/h to ok 16.67 m/s
v2 = 50 km/h to ok 13.89 m/s
Szukane:
s = ?
s1 = v x t
s1 = 16.67 x 2700
s1 = 45009 m
s2 = 13.89 x 1800
s2 = 25002 m
s = s1 + s2
s = 45009 m + 25002 m
s = 70011 m to ok. 70 km ----Odp